Legal

Cookie Policy

Wie ik ben.

Hannah is een zelfstandig ontwerper en adviseur die verschillende diensten aanbiedt op het gebied van communicatie en marketing. Haar kantoor bevindt zich in 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 34. Als u vragen hebt over persoonlijke gegevens of haar privacybeleid, contacteer haar op: halllo@hannahvanhoorick.be

Wij geven om uw persoonlijke gegevens

Hannah verklaart dat zij voldoet aan de Belgische privacywetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna GDPR). Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belgische privacy autoriteit.

Haar privacybeleid – dat op elk moment door ons kan worden gewijzigd – volgt de GDPR-regelgeving. Controleer alstublieft altijd de laatste versie van het privacybeleid op deze website. Alle diensten zijn onderworpen aan het privacybeleid. Door een overeenkomst met Hannah aan te gaan, gaat u akkoord met haar privacy beleid.


Wat wordt bedoeld met de verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Verwerking van persoonsgegevens omvat alle soorten verrichtingen van persoonlijke gegevens zoals verzamelen, consulteren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijziging, …

Hoe verzamel ik uw persoonlijke gegevens en welke persoonlijke gegevens verzamel en verwerk ik?
Ik verzamel persoonlijke gegevens op verschillende manieren en tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek; wanneer u me een e-mail of brief stuurt, tijdens een vergadering; wanneer u mijn website bezoekt, wanneer ik publiek beschikbare informatie controleer, …

Gegevens die ik direct verzamel:
Om te weten wie u bent: naam, voornaam, functie, …
Om contact met u op te nemen: telefoonnummer, e – mailadres, welke opleiding, vaardigheden of ervaring u heeft, zoals de informatie in uw cv.


Publieke gegevens en gegevens die ik indirect verzamel:
Dit kan bijvoorbeeld gegevens betreffen die onderworpen zijn aan publicatieverplichtingen, zoals de publicatie van uw aanstelling als directeur van een bedrijf of gegevens die u zelf openbaar heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, etc.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de wettelijke basis voor de verwerking?
Afhankelijk van de situatie heeft Hannah bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten aan te bieden. De informatie die Hannah opvraagt ​​en waarmee ze u kan identificeren, worden persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kan u voor elke situatie nagaan waarom Hannah deze persoonlijke gegevens opvraagt ​​en voor welk doel uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

Uw gegevens zullen – waar nodig – worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Voor contactpersonen bij klanten of prospecten tijdens een eerste of later contact met Hannah:
Uw identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie die nodig is om mijn diensten te kunnen aanbieden en/ of om de overeenkomst die ik met u sluit op de juiste manier tot stand te brengen en uit te voeren.

Voor leveranciers van diensten en/ of goederen:
Uw identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie om uw aanbod te kunnen controleren, om te komen tot en de uitvoering van de overeenkomst die u met mij sluit en deze op de juiste manier tot stand te brengen en uit te voeren.

Voor doeleinden van direct marketing (d.w.z. nieuwsbrieven):
De hierboven vermelde informatie, na uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in).

Anders:
Als u contact met mij opneemt: uw identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie ten behoeve van mijn communicatie.

Ik verzamel en verwerk ook gegevens om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan ik onderworpen ben of om mijn legitieme belangen te respecteren binnen de grenzen van GDPR.

Door een overeenkomst met mij aan te gaan, zal ik u vragen om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met mijn privacy beleid. Dit omvat elke update van uw persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden administratief en op een verantwoordelijke manier verwerkt.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, is het niet mogelijk om de services uit te voeren waarvoor u en Hannah contractueel zijn verbonden.

Wat zijn uw rechten?
U hebt ten allen tijde de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
Recht van toegang en inspectie
Recht op verbetering, verwijdering en beperking
Recht op verzet
Recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om de door mij verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, standaard en machine leesbare vorm te op te vragen en/of over te dragen naar anderen.
Recht op intrekking van toestemming: voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken. Als u mijn mailings, nieuwsbrieven enz. niet langer wenst te ontvangen, kan u zich afmelden via de opt-out link in de mailing/nieuwsbrief.
Uw rechten uitoefenen: u kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar halllo@hannahvanhoorick.be of door een brief te sturen naar Vlyminckshoek 34, 9100 Sint-Niklaas.

Klachten:
Als u een klacht heeft over mijn privacybeleid of mijn verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan eerst contact met mij op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden. U kan klachten indienen bij de

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Duur:
Uw persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig bewaard. Persoonsgegevens van klanten/prospecten worden bewaard zolang ze relevant worden geacht voor het aanbieden van mijn diensten.

Overdracht aan derden:
Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, noch verhuurd, gedistribueerd of op andere wijze commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve:
Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn diensten op dezelfde gronden en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld
Wanneer overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ik onderworpen ben
Voor loonadministratie of belastingadministratie
Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat ons verbindt


Beveiliging en vertrouwelijkheid:
Ik heb veiligheidsmaatregelen ingevoerd en aangepast om technisch en organisatorisch vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of kennisgeving aan derden, verzamelde persoonlijke gegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Gebruiken we ‘cookies’?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser (als u dat toestaat) overbrengt naar de harde schijf van uw computer, waardoor de systemen van de site of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor we u betere services kunnen bieden.